Hypnotherapie

Wat is trance?

Trance of hypnose is een staat van diepe ontspanning. Het woord trance is afkomstig van het Latijns woord transire. Trans betekent “naar de andere kant van” en ire betekent “gaan”. Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord hypnos. Hypnos is de Griekse God van de slaap.

Trance is een natuurlijke staat van het lichaam, tussen wakker zijn en slapen in. Het is “een dissociatief verschijnsel waarbij iemand een ander bewustzijnsniveau heeft”5 en waarbij het denken een minder belangrijke rol krijgt.

Trance kan elke dag spontaan ontstaan. Bijvoorbeeld de concentratie tijdens het lezen van een boek of wanneer wij voor de zoveelste keer dezelfde route naar het werk nemen, en onze omgeving vergeten.

Trance kan ook opgeroepen worden. Sigmund Freud (1856-1939), neuroloog en grondlegger van de psychoanalyse, paste trance in het begin van zijn carrière bij zogenoemd hysterische patiënten toe om de traumatische ervaring(en) te laten herbeleven. Freud is in 1895 gestopt met de toepassing hiervan, omdat hij het associeerde met manipulatie van de cliënt. De waarheid moest volgens Freud uitgezocht worden door het praten. Het is het begin van de ‘talking cure’.

Meerdere therapeuten gingen verder met de toepassing van trance als therapeutisch gereedschap o.a. Milton Erickson (1901-1980), Amerikaanse psychiater en hypnotherapeut. Erickson wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne hypnotherapie, omdat hij voor het eerst de cliënt in zijn beleving volgde.

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van therapeutische begeleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van trance om iemand te helpen positieve veranderingen in gedrag, gevoelens en/of gedachten aan te brengen. Door iemand in trance te brengen ontstaat er direct contact met het onbewuste en hierdoor met diepere gevoelslagen van de cliënt. Verbinding met het onbewuste geeft de weg naar diepere oorzaken van een probleem of klacht en geeft de cliënt toegang tot nieuwe oplossingen.

Er is een onderscheid te maken tussen de klassieke en de moderne hypnotherapie. De klassieke hypnotherapie maakt gebruik van directe suggesties. De moderne hypnotherapie maakt gebruik van open en indirecte suggesties die meer aansluiten bij de ervaring, denkwijze en persoonlijkheid van de cliënt.

In trance komt de cliënt via bepaalde suggesties terecht in een staat van ontspanning met een versterkte focus op gewenste zaken. In trance worden lichaam, ziel en geest als een geheel gezien en ervaren. Klachten van de cliënt zijn veelal signalen van onverwerkte ervaringen of onvervulde behoeften. Via het onbewuste ontdekt de cliënt een link tussen huidig gedrag en ervaringen uit het verleden.

Hypnotherapie is breed inzetbaar. Het wordt gebruikt voor psychologische problematiek en lichamelijke klachten. Te noemen: angst, neurotische stoornissen, stoppen met roken, gewichtsverlies, stress, enuresis, slapeloosheid, fobieën, allergieën, verwerking van jeugdtrauma, rouwverwerking, OCS (obsessieve-compulsieve stoornissen), verlegenheid, etc. maar ook, hypnotische anesthesie, mentale voorbereiding (chirurgie, sport, onderzoek), conflictoplossing, leren, persoonlijke ontwikkeling, etc.

In hypnotherapie wordt de cliënt zoveel mogelijk gestimuleerd om actief deel te nemen aan de veranderingsprocessen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn eigen proces. De therapeut volgt en ondersteunt de cliënt in zijn/haar proces door de communicatie tussen de cliënt en zijn/haar onbewuste te stimuleren. Tijdens de sessie maakt de therapeut gebruik van hypnotische taal om de cliënt in trance te brengen en te begeleiden. Trance kan worden gebruikt in combinatie met allerlei technieken zoals NLP, regressie, EFT en visualisaties.

De behandeling

De behandeling begint altijd met een intake gesprek waarbij de problematiek duidelijk in kaart wordt gebracht. Het duurt ongeveer 1,5 uur. Vervolgens wordt de therapie gestart. Afhankelijk van de aard van uw klacht(en) zijn gemiddeld 5 à 6 sessies nodig. U bepaalt zelf uw tempo en uw traject.

De methodes

a. Sociaal Panorama is een methode ontwikkeld door Lucas Derks (1950), Nederlands sociaal psycholoog en trainer NLP. Het is een sociaal-psychologisch instrument waarmee iemand zijn relaties in de ruimte in kaart brengt. Er kunnen intermenselijke relaties zijn zoals het gezin van oorsprong of het gezin van nu. Er kunnen ook onderwerpen, objecten, gedragingen en gevoelens zijn zoals angst, eetgedrag, conflict, etc. Met behulp van Sociaal Panorama kunnen problemen in verband met o.a. intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht en organisaties geanalyseerd en opgelost worden.

b. Ontspanning/Visualisatie

Zoals Albert Einstein het zei: “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”.

Visualisatie is het creëren van mentale beelden. Beelden vertellen vaak meer dan woorden. Visualiseren vereist om met de aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn wat ervoor zorgt dat de geest tot rust komt, het hart zich opent en het lichaam zich ontspant. Het geeft moeder de mogelijkheid te ontdekken wat het haar kan opleveren als zij de controlezucht en gedrevenheid van de geest een moment loslaat. Met visualisatie is het mogelijk de genezing van lichamelijke, mentale en emotionele klachten krachtig te ondersteunen.

De ontspanning brengt warme en liefdevolle gevoelens, helderheid en harmonie in de geest en geeft de persoon de kans zelf de helende en verbindende werking van een liefdevol en open hart te ervaren.

c. Kinesthetisch delenwerk

Dit is een methode die ruimtelijk wordt toegepast. Het is vooral geschikt voor cognitieve mensen die een sterk controle- en/of denkdeel hebben. De cliënt krijgt inzicht in de delen van haar/zijn persoonlijkheid die voor haar/hij momenteel een belangrijke rol spelen in haar/zijn problematiek.

d. Regressie

Dit is een methode om de moeder in de beleving terug te laten komen in de tijd waar de problematiek is ontstaan. Het doel is om de gevoelens opnieuw te ervaren, alsnog te verwerken en de overtuigingen los te laten.

e. Innerlijke kindwerk

Als de regressie de cliënt naar een ervaring uit haar/zijn jeugd brengt komt de cliënt in contact met haar/zijn jongere ik. Tijdens deze (nare) ervaring is de cliënt een deel van zichzelf, haar innerlijk kind, kwijtgeraakt. Het doel van het innerlijk kindwerk is om eerst de jongere ik te ontmoeten, vervolgens haar/hij te geven wat zij/hij nodig heeft en tenslotte haar/hem te integreren met de cliënt van nu.

f. BJT (Bevrijd Jezelf Therapie)

Dit is een (zelfhulp) methode afgeleid van EFT (Emotional Freedom Therapy). Met behulp van kloppen op bepaalde punten op haar lichaam worden negatieve overtuigingen van moeder omgezet tot gezonde overtuigingen. Deze methode helpt de cliënt om introjecties los te laten, te verdiepen, overtuigingen om te buigen en de zelfbeeld te bekrachtigen.

Klachten

Hypnotherapie is breed inzetbaar. Een overzicht van de problematieken waarmee u bij Praktijk Laëtitia Rabat kan werken:

 • Abortus
 • Adoptie
 • Afvallen
 • Allergieën
 • Angst
 • Conflictoplossing
 • Depressieve gevoelens
 • Eet problematiek
 • Enuresis
 • Fobieën
 • Kinderwens
 • Migraine
 • Omgaan met teleurstelling
 • Onzekerheid
 • Opvoedproblematieken
 • Overgangsklachten
 • PDS (prikkelbare darm syndroom)
 • Relatie met uw kind
 • Relatie met uw ouders
 • Slaap problemen
 • Stoppen met roken
 • Stress (ook in de zwangerschap)
 • (jeugd) trauma
 • Verlegenheid
 • Versterken en/of ondersteunen van het genezingsproces
 • Vruchtbaarheidsbehandeling.

Resultaten

De resultaten die u kunt verwachten zijn veranderingen in gedachten, gedragingen en gevoelens. Het kan zich uiten in:

 • Meer zelfvertrouwen;
 • Verantwoordelijkheid nemen;
 • Keuzes maken;
 • Jezelf accepteren, waarderen;
 • Anders omgaan met dezelfde situatie;
 • Begrip hebben voor jezelf en anderen;
 • Het verwerken van problemen uit het verleden;
 • Verbeterde prestaties;
 • Verbeterde concentratie;
 • Meer in het hier en nu zijn, in plaats van in het verleden of in de toekomst zijn met je gedachten;
 • Verbetering in eetpatronen;
 • Verbetering in slaappatronen.