Praktijk informatie

De werkstek is een plek in Wognum waar verschillende ondernemers, rondom zorg en dienstverlening, zich gevestigd hebben en hun werk met aandacht doen.

Mijn praktijk is gevestigd: Wilheminalaan 2a, 1623 MA Hoorn.

De Wilhelminalaan 2a in Hoorn is een plek waar verschillenden ondernemers, rondom zorg en dienstverlening, zich gevestigd hebben en hun werk met aandacht doen.

De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping waar tevens een wachtkamer is. Mocht u het wensen is het mogelijk om de afspraak op de begane grond te laten plaatst nemen. Graag dit aangeven bij de aanmelding.

Als u met de auto komt zie u na de spoorwegovergang het gebouw in de bocht aan de rechter kant liggen. Na de spoorwegovergang is het 3x rechts een doodlopende straat in. Daar kunt u parkeren (blauwe zone 2 uur). U kan het gebouw in en aan je linkerkant bij de trap is de wachtruimte waar een tafel met stoelen staat.

Voor cliënten die zich niet naar de praktijk kunnen verplaatsten kan desgewenst een behandeling op locatie worden uitgevoerd. Er komen extra reiskosten bij van € 0.28 per km.

De behandeling kan ook in het Frans worden uitgevoerd.

Tarieven

* Intake gesprek en volgende sessie duurt 60 minuten;
* Kosten van de sessie zijn 90 €;
* Het kan ook gekozen worden voor een sessie van 1,5 uur voor 125 euro;
* Dit bedrag moet na afloop van iedere sessie contant of via de aanwezige pinautomaat worden voldaan;
* De factuur wordt achteraf naar uw mailadres verstuurd;
* Het tarief is inclusief voorbereidingstijd en administratieve tijd en vrijgesteld van BTW.

Het afzeggen van een afspraak kan telefonisch en dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. U kunt de voicemail inspreken of een sms/whatsappbericht sturen.

Bij het niet tijdig afzeggen of nakomen van een afspraak wordt de eerste keer de helft van het bedrag in rekening gebracht en bij een tweede keer het hele bedrag.

Openingstijden praktijk

Op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 18.00. Alleen op afspraak.

Eventuele afspraken in de avond in overleg.

Vergoeding

De vergoeding van de behandeling valt onder de aanvullende verzekering. De verzekeraars hanteren verschillende vergoedingsmogelijkheden. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding en zo ja, wat de hoogte van de vergoeding is. Op de site van NBVH – www.hypnotherapie.nl – kunt u ook informatie vinden.

Mogelijk is uw werkgever bereid om gedeeltelijk of volledig de behandeling te betalen. Informeert u bij uw werkgever naar deze bereidbaarheid.

Laëtitia Rabat is lid van de beroepsvereniging NBVH – www.hypnotherapie.nl (Nederlands Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten). Zij is aangesloten bij de SCAG – www.scag.nl -(Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). De praktijk voldoet aan de eisen van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Klachtenprocedure

Mocht het zijn dat u oneens bent met de handelwijze van de therapeut dan is het fijn om dit aan te geven en samen te bespreken. Het kan zijn dat de therapie of de therapeut niet bij u past, ook dit kunt u ten alle tijden aangeven. Misschien voelt u zich desondanks niet in staat om dit te bespreken of komt u er niet uit met de therapeut dan kunt u contact opnemen met de NBVH. www.hypnotherapie.nl

Algemene voorwaarden

Uw dossier inclusief naam, geboortedatum, adresgegevens en aantekeningen worden 15 jaar bewaard.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden beschikbaar gesteld. Telefonisch contact met derden is mogelijk slechts met uw toestemming.